AMC Voetenplein

Project

Ontwikkeling en realisatie retail AMC. 

AH to go AMC 1

Visievorming, strategie-ontwikkeling en optimalisatie van bestaande en realisatie van nieuwe retailconcepten in het AMC, inclusief marktoriëntatie, onderhandelingen en contractering.

Project details

Date : 2010 - 2013

Client : AMC