Diensten

De diensten van WYNE kunnen als totaaltraject of als afzonderlijke diensten worden aangeboden:

Trend- en inspiratieworkshops

Verzorgen van trendpresentaties, inspiratiesessies en workshops. Hierin wordt de opdrachtgever meegenomen in actuele trends en ontwikkelingen, de impact hiervan op hun eigen omgeving en de kansen die deze ontwikkelingen bieden.

Visievorming en positionering.

Uitwerking en vaststelling van de visie en positionering van het nieuwe retail-, horeca- en servicesconcept, in het verlengde van de overkoepelende visie, missie en strategie van de opdrachtgever.

Strategie.

In het verlengde van de vastgestelde visie uitwerken van de strategie voor de ontwikkeling, realisatie én exploitatie van de nieuwe retail, horeca en services. Inclusief de formulering van bijbehorende concrete en meetbare doelstellingen.

Conceptontwikkeling.

Vaststelling van het integrale concept, de branchering en het business- en exploitatiemodel voor de retail, horeca en services op basis van de visie en positionering van de opdrachtgever en marktonderzoek en doelgroepanalyses.

Marktinventarisatie en -selectie.

Inventarisatie, beoordeling en selectie van marktpartijen die- op basis van de vastgestelde doelstellingen- in aanmerking komen voor de ontwikkeling en/of exploitatie ("make or buy") van de nieuwe retail, horeca en services.

Onderhandelingen en contractering.

Advies en begeleiding van de opdrachtgever in de onderhandelingen met en contractering van exploitanten van de retail, horeca en services op basis van actuele marktcondities en daarop afgestemde onderhandelingstactieken.

Inrichting beheersorganisatie.

Advies en begeleiding in de inrichting van de beheersorganisatie die nodig is voor de integrale conceptbewaking en het contract- en accountmanagement waarmee de exploitatie van de retail, horeca en services in goede banen kan worden geleid.

Begeleiding operationele opstart.

Advies en begeleiding bij de implementatie en operationele opstart van de nieuwe retail, horeca en services, gericht op de samenwerking tussen de beheersorganisatie en de gecontracteerde exploitanten.