Project

Plintenvisie en uitvoeringsstrategie Strijp-S

Plintenvisie Strijp-S

Uitwerking van de plintenvisie, plintenconvenant en uitvoeringsstrategie voor de invulling van de plinten op Strijp-S. Dit op basis van een uitgebreide locatie- en gebruikersanalyse en expertadvisering door WYNE Strategy & Innovation en Lagroup.

In het project is nauw samengewerkt met de stakeholders van Strijp-S, waaronder Stichting Trudo, Park Strijp Beheer, SDK Vastgoed, Gemeente Eindhoven en Woonbedrijf. Met als resultaat een door partijen gedragen plintenvisie en bijbehorende uitvoeringsprogramma waarmee kan worden gewerkt aan de daadwerkelijke realisatie en borging van het voorzieningenconcept van Strijp-S.

Het door partijen ondertekende Plintenconvenant vormt een belangrijk onderdeel van de concrete realisatie van de Plintenvisie Strijp-S. Inclusief het aantrekken en selecteren van een Plintenregisseur Strijp-S onder begeleiding van WYNE Strategy & Innovation.