Project

Strategie Horeca & Retail USP_WYNE
Uitwerking van een door de stakeholders (Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, UMC Utrecht, Stichting Utrecht Science Park en gemeente Utrecht) gedragen Strategie Horeca & Retail USP. De strategie moet richting geven aan de ontwikkeling van het horeca- en retailaanbod op de campus van Utrecht Science Park tussen 2020 en 2040. Dit om te kunnen voorzien in de veranderende behoefte van studenten, medewerkers en bezoekers op het science park en om flexibel te kunnen inspelen op veranderingen in de markt. Inclusief de bepaling van de capaciteit en aantallen, locaties en typen horeca, retail en aanverwante voorzieningen op Utrecht Science Park.