Project

Haalbaarheidsstudie commerciële voorzieningen Roeterseilandcampus

Inventarisatie commerciele ruimtes REC UvA_WYNE_2015

Voor de vastgoedontwikkeling van de Roeterseilandcampus van de UvA heeft WYNE Strategy & Innovation een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar (plint)locaties en ruimten voor commerciële voorzieningen (retail, horeca en dienstverlening) op de campus. Met als resultaat een onderbouwd advies voor kansrijke (plint)locaties, inclusief kaders en randvoorwaarden voor de ontwikkeling en realisatie van voorzieningen op de Roeterseilandcampus.

Project details