Zuidplein Amsterdam Zuidas

Project

Visie,  strategie en acquisitie retail, horeca en services Zuidas.

Mahlerplein Zuidas

Opstellen integrale visie op retail, horeca en services in de Zuidas en de bepaling van de strategie waarmee het integrale voorzieningenconcept voor de Zuidas in samenwerking met Zuidas, gemeente Amsterdam, ontwikkelaars, kantooreigenaren en makelaars kan worden gerealiseerd, inclusief daadwerkelijke acquisitie op basis van het vastgestelde voorzienieningenconcept.