Visual Roeterseilandcampus_WYNE_2015

Project

Kansenanalyse Kansenanalyse voorzieningen Roeterseilandcampus voorzieningen Roeterseilandcampus

Inventarisatie commerciele ruimtes REC UvA_WYNE_2015

Voor de vastgoedontwikkeling van de Roeterseilandcampus van de UvA heeft WYNE Strategy & Innovation een analyse gemaakt van kansrijke (plint)locaties en ruimten voor commerciële voorzieningen (retail, horeca en dienstverlening) op de campus. Met als resultaat een onderbouwd advies voor kansrijke (plint)locaties, inclusief kaders en randvoorwaarden voor de ontwikkeling en succesvolle exploitatie van de studentenvoorzieningen op de Roeterseilandcampus.

Project details