Project

Strategie Horeca & Retail USP_WYNE
Uitwerking van een met alle stakeholders (Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, UMC Utrecht, Stichting Utrecht Science Park en gemeente Utrecht) gezamenlijk bepaalde en gedragen Strategie Horeca & Retail USP die richting geeft aan de ontwikkeling van het aanbod aan horeca en retail op Utrecht Science Park tussen 2020 en 2040. Dit om te kunnen voorzien in de veranderende behoefte van de populatie op het science park en flexibel te kunnen inspelen op veranderingen in de markt. Inclusief de bepaling van de capaciteit en aantallen, locaties en typen horeca, retail en aanverwante voorzieningen, afgestemd op de behoeften van de verschillende gebruikersgroepen op Utrecht Science Park.

Project details