Plintenvisie Strijp-S_WYNE_2020

Project

Plintenvisie en uitvoeringsstrategie Strijp-S

Plintenvisie Strijp-S

Uitwerking van de plintenvisie en uitvoeringsstrategie voor de gerichte invulling van de plinten en bijbehorende voorzieningen en ondernemers op Strijp-S. Dit op basis van een uitgebreide locatie-, gebruikte en bezoekersanalyse en de door WYNE Strategy & Innovation en Lagroup opgestelde brancheringsvisie en bijbehorende kaders en randvoorwaarden. In het project is nauw samengewerkt met de stakeholders van Strijp-S, waaronder Stichting Trudo, Park Strijp Beheer, SDK Vastgoed, Gemeente Eindhoven en Woonbedrijf. Met als resultaat een door partijen gedragen plintenvisie en uitvoeringsprogramma waarmee kan worden gewerkt aan de daadwerkelijke realisatie en borging.

Project details