Plintenvisie Strijp-S_WYNE_2020

Project

Plintenvisie en uitvoeringsstrategie Strijp-S

Plintenvisie Strijp-S

Uitwerking van de plintenvisie en uitvoeringsstrategie voor de gerichte invulling van de plinten en bijbehorende voorzieningen en ondernemers op Strijp-S. Dit op basis van een uitgebreide locatie-, gebruikte en bezoekersanalyse en de door WYNE Strategy & Innovation en Lagroup opgestelde brancheringsvisie en bijbehorende kaders en randvoorwaarden. In het project is nauw samengewerkt met de stakeholders van Strijp-S, waaronder Stichting Trudo, Park Strijp Beheer, SDK Vastgoed, Gemeente Eindhoven en Woonbedrijf. Met als resultaat een door partijen gedragen plintenvisie en uitvoeringsprogramma waarmee kan worden gewerkt aan de daadwerkelijke realisatie en borging.

Als onderdeel van de uitvoeringsstrategie is een Plintenconvenant voor een periode van vijf jaar, inclusief een jaarlijkse bijdrage van de stakeholders van Strijp-S, afgesloten en heeft WYNE Strategy & Innovation begeleid en geadviseerd in de selectie van een Plintenregisseur Strijp-S zoals aanbevolen in de plintenvisie.

Project details